Gwyl Adar Gerddi

Cynhelir digwyddiad cenedlaethol Gwyl Adar Gerddi ym mis Ionawr! Ymunwch â ni i wylio adar yn Tŷ Hyll.  Fe gewch chi ganllawiau adnabod a help llaw gennym ni.  Dewch i weld beth allwch chi ganfod yn yr ardd bywyd gwyllt ac ym mhob cornel o’r coetiroedd.  Bydd gwobrau’r i’r sawl fydd wedi gweld y nifer fwyaf o rywogaethau adar!  Croeso i deuluoedd.


 tamsin@snowdonia-society.org.uk
01286 685498