Lladd Jac-y-Neidiwr- Capel Curig

Ymunwch â’r diwrnod hwn o weithgaredd cadwraethol sy’n seiliedig ar y gymuned i ddysgu sut i fynd i’r afael â jac-y-neidiwr ymledol yn eich ardal chi.

Darganfyddwch pam mae Ffromlys Chwarennog yn broblem i’n rhywogaeth blodau gwyllt cynhenid; sut rydym ni wedi bod yn brwydro yn ei erbyn ym Mharc Cenedlaethol Eryri a pha mor hawdd yw ei glirio! Byddwn yn gweithio gyda phobl sydd wedi llwyddo i’w glirio ger Llyn Tegid – gallant ddweud wrthym am eu llwyddiant a sut gwnaethant gyflawni hynny. Byddwn yn cydweithio i glirio llecyn yng Nghae y Coed. Yn y dyfodol, bydd gennym ni fapiau o Capel Curig a byddwn yn cynllunio beth yw’r ffordd orau o’i daclo yn yr ardal. Croeso I bawb.

Rhaid archebu lle:
 tamsin
@snowdonia-society.org.uk
01286 685498