Diwrnod gwaith yn y coetir

Ydych chi’n hoffi natur? A hoffech chi ddatblygu sgiliau ymarferol ym maes rheoli coetiroedd? Allwch chi sbario ychydig o oriau bob mis?

Yna dewch i gyfranogi yn un o’n diwrnodau gwaith misol yng nghoetir 5 erw delfrydol  Tŷ Hyll!

Pa un ai a hoffech chi helpu â’n harolygon o adar neu atgyweirio a chynnal a chadw llwybrau troed, mae gennym ni ddigonedd o dasgu ymarferol sydd angen eu gwneud trwy gydol y flwyddyn.

Mae’r gwaith o gynnal a chadw ein coetir ysblennydd yn dibynnu ar haelioni ein tîm rhagorol o wirfoddolwyr ymroddedig. I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut gallwch chi fod yn rhan o’r tîm hwn, neu os hoffech chi fynychu diwrnod gwaith y mis hwn, cysylltwch â Tamsin:


 tamsin@snowdonia-society.org.uk
01286 685498

Ymddiheurwn ond mae na broblem dechnegol ar y system cyfieithu. Defnyddiwch y dolenni yn y prif fenu i weld rhestr o ddigwyddiadau.