Plannu Coed

plannu-coed

Fel rhan o’n safle brwydro Rhodedendron yn Nant Gwynant a Beddgelert, mae prosiect plannu coed yn mynd rhagddo i ddatblygu’r mannau ble cliriwyd y Rhododendron. Bydd cyfranogi yn y diwrnod hwn yn rhoi cyfle i chi weld beth sy’n digwydd ar ôl i ni glirio rhywogaethau ymledol o safle. Byddwn yn cydweithio ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i ddatblygu’r llecyn hwn ac adfer ei gyflwr gwreiddiol cyn i Rododendron gychwyn tyfu yno.

Ebostiwch owain@snowdonia-society.org.uk ne rhowch alwad i 01286 685498

Ymddiheurwn ond mae na broblem dechnegol ar y system cyfieithu. Defnyddiwch y dolenni yn y prif fenu i weld rhestr o ddigwyddiadau.