Sgwrs – Llwybr Llechi Eryri gyda Anita Daimond

Sgwrs – Llwybr Llechi Eryri gyda Anita Daimond

7yp, bar Neuadd Ogwen, Bethesda

Ymunwch ag Anita Daimond am gyflwyniad gyda lluniau i broject Llwybr Llechi Eryri a rhan ysgolion lleol a Chymdeithas Eryri yn y project. Bydd diodydd a byrbrydau ar gael yn yn y bar. Rhaid fwcio lle.

Cysylltwch â Claire i archebu lle:
 claire@snowdonia-society.org.uk

01286 685498

Cofiwch roi’n hael; bydd eich arian yn mynd tuag at waith Cymdeithas Eryri.oni nodir yn wahanol. Rydym yn ddiolchgar dros ben i rai o’r arweinyddion teithiau cerdded sy’n rhoi eu hamser yn rhad ac am ddim ar ein digwyddiadau.

Cymdeithas Eryri: Yn gwarchod, gwella a dathlu Eryri ers 50 mlynedd