Rheoli Rhywogaethau Ymledol, Plas Tan y Bwlch

Rheoli Rhywogaethau Ymledol, Plas Tan y Bwlch

Archebu lle yn hanfodol,

Mae newidiadau sylweddol yn digwydd yng nghoetir hardd Plas Tan y Bwlch. Mae clirio rhywogaethau ymwthiol estron yn un o’r rhain. Trwy glirio’r rhywogaethau estron hyn, bydd gan y gerddi fwy o le i dyfu, a bydd hynny’n hwb i’n planhigion cynhenid. Dewch i ymuno â ni yn choetir gwych Plas Tan y Bwlch.

Cysylltwch ag Owain i gofrestru:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498

Ymddiheurwn ond mae na broblem dechnegol ar y system cyfieithu. Defnyddiwch y dolenni yn y prif fenu i weld rhestr o ddigwyddiadau.