Noson o straeon Santes Dwynwen gydag Angharad Wynne

Noson o straeon Santes Dwynwen gydag Angharad Wynne

7yp, Tŷ Hyll, ger Betws y Coed

WLSYmunwch y storiwraig Angharad Wynne am noson o straeon werin a chaneuon gan golau cannwyll i ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen. Croeso cynnes i bawb.

Bydd lluniaeth ar gael am rhodd bach i Gymdeithas Eryri.

Archebwch lle gyda Claire yn gynnar i osgoi gael eich siomi:


  01286 685498
 claire@snowdonia-society.org.uk


Snowdonia Society: Protecting, enhancing and celebrating Snowdonia for 50 years