Ffair hadau Conwy

Mae ffair hadau Conwy yn Ffair Siarter Brenhinol 700 mlwydd oed ble ceir stondinau hadau a phlanhigion, mêl a marchnad ffermwyr. Dewch i ymweld â’n stondin; byddwn yn gwerthu llawer o hadau diddorol a wnaiff ddenu bywyd gwyllt!  Os hoffech chi gynorthwyo i weithio ar y stondin, cysylltwch os gwelwch yn dda.


 tamsin@snowdonia-society.org.uk
01286 685498

Ymddiheurwn ond mae na broblem dechnegol ar y system cyfieithu. Defnyddiwch y dolenni yn y prif fenu i weld rhestr o ddigwyddiadau.