Cymdeithas Eryri ar Weatherman Walking

Mae’r ‘Weatherman’ Derek Brockway yn sgwrsio gyda’n Swyddog Ymgysylltu Claire Holmes yn y rhifyn hwn o Weatherman Walking.

Mae Claire yn adrodd dipyn o hanes lliwgar Tŷ Hyll a sut mae’r lle arbennig hwn yn rhan o’n gwaith ehangach. Gwelwn lawer o uchafbwyntiau lleol cyfarwydd yn y rhaglen hon, wrth i Derek gerdded Llwybr Llechi Eryri (llwybr yr ydym yn helpu i’w gynnal) ac yn cyfarfod Beca o Bartneriaeth Tirlun y Carneddau, project yr ydym yn brysur yn helpu i’w wireddu.

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/m00160zv/weatherman-walking-series-12-2-capel-curig-to-betwsycoed

Weatherman Walking – cyfres 12: 2. Capel Curig i Betws-y-Coed

Comments are closed.