Digwyddiad rhithiol yn codi arian i Gymdeithas Eryri

Mae cwmni o Ynys Môn, Camu i’r Copa, yn cynnal digwyddiad chwaraeon rhithiol y mis yma gyda 20%  o’r tâl mynediad yn mynd tuag at waith Cymdeithas Eryri o warchod y Parc Cenedlaethol.

Yn y digwyddiad, Gwanwyn ar Waith, bydd y sawl sy’n cymryd rhan yn rhedeg ac yn beicio pellter o rhwng 25-1000 cilometr o’u cartrefi, sydd gyfystyr â dringo grisiau i fyny Mont Blanc.

Meddai Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri, John Harold: “Rydym wrth ein bodd bod cwmni lleol yn paru eu dyfeisgarwch yn yr argyfwng presennol gyda chyfrifoldeb i Eryri wrth ddewis Cymdeithas Eryri fel yr elusen i dderbyn tâl mynediad y sawl sy’n cymryd rhan.”

Ychwanegodd: “Bydd yr arian a gawn yn helpu i gefnogi ein rhaglen waith ymarferol o gasglu sbwriel, cynnal a chadw llwybrau ac adfer cynefinoedd yn Eryri, a fydd yn cychwyn eto unwaith y bydd yn bosibl gwneud hynny.”

Mae Cymdeithas Eryri yn ddiolchgar i Emma a’r tîm yn Camu i’r Copa am yr enwebiad. I wybod mwy ac i gymryd rhan gyda Gwanwyn ar Waith, cliciwch yma.

Comments are closed.