Dweud diolch – wrth aelod hoff o’r teulu a harddwch Eryri

Dweud diolch – wrth aelod hoff o’r teulu a harddwch Eryri

Yn gynharach y mis hwn derbyniodd Gymdeithas Eryri gyfraniad hael oddi wrth yr aelod tymor hir Richard Bridges er cof am ei fodryb hoff Marie (llun isod) a fu farw y llynedd.

Ymunodd Richard â Chrwydro’r Carneddau y Gymdeithas ym mis Ebrill a soniodd wrth y Swyddog Ymwneud â’r Cyhoedd Claire fod ei rodd yn gydnabyddiaeth o harddwch Eryri ac er cof am Marie, gan fod “ei phersonoliaeth hyfryd, cartref ger y môr a bwyd cartref blasus wedi arwain at lawer o atgofion plentyndod hapus. Roedd ganddi ddiddordeb mawr yn fy holl weithgareddau, yn cynnwys fy nghariad tuag at fyd natur a’r awyr agored.”

Yn aelod o Gymdeithas Eryri ers dro 30 mlynedd, mae Richard yn cofio amryw o deithiau dringo i’r Parc Cenedlaethol yn ystod ei gyfnod ym Mhrifysgol Warwick. “Roeddem yn  teithio mor rheolaidd i Eryri fel ein bod yn adnabod pob troad yn ffordd yr A5!”

Mae Cymdeithas Eryri yn hynod o ddiolchgar i Richard am ei gyfraniad hael er cof am ei fodryb, ac am ei ymrwymiad i’r Parc Cenedlaethol sy’n golygu cymaint iddo.

Comments are closed.