Yn ymweld â’r Wyddfa?

Oherwydd ei fod mor boblogaidd, mae llawer o bobl yn anghofio mai mynydd ydy’r Wyddfa. Mae damweiniau’n gallu digwydd.

Mae llawer o bobl yn ymweld â’r Wyddfa heb baratoi o gwbl. Beth sydd angen i chi ei wisgo, ei fwyta, ei yfed a sut fyddwch chi’n dod o hyd i’r llwybr? Ydych chi wedi gwirio rhagolygon y tywydd? Oes angen i chi ohirio eich taith nes bydd y tywydd yn gwella? Fe all y rhain fod yn gwestiynau anodd i’w hateb, yn enwedig os nad ydych wedi dringo llawer o fynyddoedd.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a phartneriaid o Bartneriaeth y Wyddfa, wedi cynllunio app i’ch helpu chi i ateb y rhain a chwestiynau pwysig eraill. Mae’n gweithio gyda GPS ac oddi ar-lein sy’n eich galluogi I dracio eich cynnydd wrth i chi ddringo’n uwch. Cewch hyd i gysylltau i wybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu i wneud yn fawr o’ch ymweliad.

Os fyddwch chi’n ymweld â’r Wyddfa cofiwch baratoi a gwneud yn siŵr y bydd eich taith yn un ddiogel.

Byddwch yn ddiogel. Troediwch yn ysgafn. Byddwch yn garedig.

Lawrlwythwch App Llwybrau Yr Wyddfa

Download on the App Store Download on Google Play

 

Comments are closed.