‘Yn Eryri’: arddangosfa celf

19 Tachwedd – 28 Ionawr, Storiel, Bangor

Agoriad: Sad. 19 Tachwedd 12.00 – 2.00pm. Croeso i bawb.

Mae’r arddangosfa hon yn cyflwyno gwaith grŵp o artistiaid cyfoes sydd wedi gwneud Eryri yn
destun eu gwaith celf. Mae’r arddangosfa’n cynnwys nifer o themâu o fewn Eryri; golygfeydd
o’i mynyddoedd gan gynnwys yr Wyddfa a Chader Idris, adeiladau, coed a dŵr. Mae’r gwaith
sy’n cael ei arddangos yn cynnwys nifer o gyfryngau gweledol gan gynnwys dylunio, paentio,
cyfryngau cymysg a ffotograffiaeth. Ymysg yr artistiaid mae: Peter Bishop, Pete Davis, Russell
Gilder, Robert Newell, Matthew Wood a David Woodford.

Ar agor Mawrth-Sadwrn 11.00 – 5.00

Cysylltu â Storiel:

storiel@gwynedd.gov.uk
01248 353 368
Ffordd Gwynedd, Bangor,
Gwynedd LL57 1DT

Comments are closed.