Mae’r wythnos i wirfoddolwyr yn ei hôl!

Ymunwch â Chymdeithas Eryri am wythnos o weithgareddau cadwraeth amrywiol yn Eryri. Wrth gymryd rhan, cwblhewch ein uned sgiliau cadwraeth ymarferol a achredir gan Agored Cymru am DDIM – cyfle gwych i arddangos eich medrau i gyflogwyr posib.

Dydd Llun 3 Mehefin: Arolwg ymlusgiaid a rheolaeth cynefin mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru.

Dydd Mawrth 4 Mehefin: Cynnal a chadw llwybrau mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Dydd Mercher 5 Mehefin: Clirio jac-y-neidiwr mewn partneriaeth ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Dydd Iau 6 Mehefin: Gwneud Giatiau Pren Hollt ac Adeiladu Toiled Compost mewn partneriaeth â Choed Cadw.

Dydd Gwener 7 Mehefin: Casglu sbwriel ar Yr Wyddfa – Digwyddiad poblogaidd bob amser mewn partneriaeth ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Bydd cludiant am ddim ar gael bob dydd o Fangor a Chaernarfon.

Felly, dewch i roi cynnig arni a gwneud eich rhan dros Eryri!

Ychydig o leoedd sydd ar gael.  Daliwch sylw: rhoddir blaenoriaeth i’r sawl a all ymroddi i’r wythnoa gyfan.

Rhaid archebu lle:
  mary-kate@snowdonia-society.org.uk

 01286 685498

Comments are closed.