Mae heddiw yn Ddiwrnod Byd-eang y Gylfinir

Mae heddiw yn Ddiwrnod Byd-eang y Gylfinir

Y llynedd, i godi ymwybyddiaeth am y bygythiadau sy’n wynebu ein rhywogaeth arbennig o aderyn yma’n y DU, cynhaliwyd digwyddiad cymunedol gennym ger safle nythu allweddol yn Ysbyty Ifan, Eryri (darllenwch fwy yma).

Eleni mae’r heriau sy’n wynebu’r gylfinir mor amlwg ag erioed yn cynnwys colli cynefin o ganlyniad i ddefnydd dwys o dir, draeniad a datblygiad.

Beth allwch chi ei wneud?

Cofiwch gefnogi’r BTORSPBYBGGC, a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol – a Chymdeithas Eryri wrth gwrs – mae pob un yn elusen sy’n gweithio’n ddygn i wneud eu gorau dros y gylfinir, gyda chefnogaeth Cyfoeth Naturiol Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cofiwch gymryd rhan yn nigwyddiadau Diwrnod Gylfinir y Byd.  Cynhelir Diwrnod Gylfinir y Byd ar 21 Ebrill ac fe’i sefydlwyd gan yr awdur Mary Colwell i hybu gweithredu i achub yr aderyn.

Nodwch bob tro y byddwch yn gweld y gylfinir yn ystod y tymor nythu yma

Comments are closed.