• Pont yr Afon Gam?

  Bont a pheipen arfaethedig 80 trodfedd o hyd – un o sawl pryderon dros cynllun trydan dŵr Cwm Cynfal.

  Mwy
 • Diolch am helpu i achub afonydd Eryri!

  Diolch am gyfrannu dros £5,300 at ein apêl Achubwch Afonydd Eryri. A diolch i Gyfoeth Naturiol Cymru am wrthod trwyddedau cronni a thynnu dŵr ar gyfer cynllun hydro Conwy.

  Mwy
 • Ymdrech ola i ddiogelu Rhaeadr y Graig Lwyd

  Helpwch ni i ddiogelu dyfodol un o fannau mwyaf arbennig Eryri! Y llinell terfyn ar gyfer gwrthwynebu yw 23 Medi!

  Mwy