• Ymdrech ola i ddiogelu Rhaeadr y Graig Lwyd

    Helpwch ni i ddiogelu dyfodol un o fannau mwyaf arbennig Eryri! Y llinell terfyn ar gyfer gwrthwynebu yw 23 Medi!

    Mwy
  • 6,000 o bobl yn galw ar y Gweinidog i warchod Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Anoddun

    Ddydd Gwener 5 Chwefror, bydd Aelod y Cynulliad dros Aberconwy, Janet Finch-Saunders, yn derbyn deiseb â dros 6,000 o enwau ynddi, i’w chyflwyno’n bersonol i Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfoeth Naturiol.   Mae’r ddeiseb yn gofyn iddo sicrhau fod Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Anoddun yn cael eu gwarchod rhag datblygu. Caiff y ddeiseb […]

    Mwy