Cymdeithas Eryri yn talu teyrnged i’r annwyl Linda Williams

Cymdeithas Eryri yn talu teyrnged i’r annwyl Linda Williams

Bu farw Linda Williams, rheolwraig ystafell de Pot Mêl, ar y 19eg o Fai, yn 61 mlwydd oed. Hi oedd gwraig annwyl Andrew, ac roedd hi’n fam gariadus pedair o ferched ac yn nain i bedwar. 

Roedd Linda wedi rheoli ystafell de Tŷ Hyll ers ei sefydlu chwe blynedd yn ôl, ac roedd hi’n adnabyddus gan bawb yn sgil ei brwdfrydedd diddiwedd, ei haelioni a’i gwên. Dywedodd Andy ei gŵr:

“O blith yr holl swyddi yr oedd Linda wedi’u gwneud yn ystod ei hoes, fe wnaeth hi fwynhau ei chyfnod yn Tŷ Hyll yn fwy nag unrhyw swydd arall.  Roedd hi wrth ei bodd â’r tŷ a’r ardd, ac fe wnaeth hi lwyddo i roi ei stamp ar y lle. I Linda, ni fyddai mynd i weithio yno fyth yn feichus.”

Aeth staff ac ymddiriedolwyr Cymdeithas Eryri i angladd Linda yr wythnos diwethaf, ac roedd yn brofiad teimladwy iddynt gael gwybod ei bod hi wedi gofyn i’r rhoddion o’r gwasanaeth gael eu defnyddio i gyfrannu at waith Cymdeithas Eryri.

Roedd Linda yn aelod annwyl o’r gymuned leol, a bydd pawb oedd yn ei hadnabod yn gweld ei heisiau yn fawr.

Comments are closed.