Adolygiad o Gynllun Datblygu Lleol Eryri

Mae dyddiad cau yr ymatebion i’r ymgynghoriad yn nesáu

Gallwch ddarllen y drafft o Gynllun Datblygu Lleol diwygiedig Eryri ar gyfer 2016- 2031 yma:
English http://www.eryri-npa.gov.uk/ldp
Cymraeg http://www.eryri-npa.gov.uk/cdll

Gellir ymateb i’r ymgyghoriad erbyn 4.30yp ar 30 Awst 2017 fan bellaf.

Bydd Cymdeithas Eryri yn ymateb yn fanwl, gan roi sylw i’r newidiadau arfaethedig ynghylch ynni, mwynau, llety dros dro, a’r adran newydd pwysig ynghylch Parthau Menter.

Bydd ein hymateb yn canolbwyntio ar bolisïau y mae angen eu cryfhau er mwyn sicrhau’r lefel o amddiffyniad sy’n ofynnol i warchod tirweddau a rhinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol.

Comments are closed.