Clirio sbwriel. Arbed carbon. Noddwch fy her caniau alwminium!

DIWEDDERAF: 3,620 can wedi eu codi, yn achub 1/2 tunnell o CO2!

Ddim yn rhy hwyr i gyfrannu!

Mae pigo i fyny ac ailgylchu 1 can diod alwminiwm yn arbed digon o ynni i ferwi dŵr am 14 panad.

Fy nhargedau…

  • codi ac ailgylchu 2,000 o ganiau diod sy wedi eu taflu, cyn diwedd mis Ebrill
  • cael nawdd o 1c/can gan 100 o bobl
  • codi £2,000 i helpu i gadw Eryri’n wyllt ac yn hardd
  • arbed 270kg o CO2.

Y cyfan rwyf yn gofyn yw nawdd o 1c y can.

Sbwriel, alwminiwm a charbon

Mae bron pob can diod yn y DU yn cael ei wneud o alwminiwm. Mae prosesu alwminiwm crai yn defnyddio llawer iawn o drydan, er hynny,  bob blwyddyn yn y DU, mae dros 3 biliwn o ganiau diod alwminiwm yn cael eu taflu a colli, neu ei dirlenwi. Yn yr oes hon o gynhesu byd-eang, a ninnau’n cael ein hannog i leihau ein hallyriadau CO2, mae’n sgandal fod cymaint o alwminiwm yn cael ei wastraffu.

Felly, rwyf am glirio sbwriel, arbed carbon a chodi arian at waith Cymdeithas Eryri, i gyd ar yr un pryd.

Sut na’ i gyrraedd fy nharged?

Rwyf yn codi ac ailgylchu caniau diod ers blynyddoedd; yn 2015 ‘nes i hel tua 4,500 o ganiau.

Ar gyfer yr her hon, byddaf yn casglu caniau ar deithiau cerdded, ar hyd llwybrau beicio, o gilfannau ac ymylon ffyrdd ar y ffordd i’r gwaith, ac yn ardal Brynrefail yn ystod fy egwyl cinio. Ni fyddaf yn gwneud unrhyw deithiau ychwanegol yn y car.

Clirio sbwriel, arbed carbon a chodi arian at Gymdeithas Eryri!

Noddwch fi neu cyfrannwch 1c y can!

Diolch,
Frances Smith

Fy nghynnydd

Cynnydd: targed £2,000
70%
3620
Caniau di casglu ac ailgylchu
61
kg o alwminiwm di casglu
550
kg o CO2 di arbed
1408
£ codwyd

bauxite

Bauxite, form which aluminium is smelted.

About aluminium

Processing raw aluminium is hugely energy intensive and recycling aluminum requires 95{cfe7b007ef2d97d6c94c66bdf5fd69182957ee376eb8b20ce6b541889da3df98} less energy than manufacturing primary aluminum. Yet over 3 billion aluminium drinks cans are discarded and lost or land-filled in the UK every year.

Canny facts and figures:

  • Recycling 1 aluminium can saves enough energy to boil water for 14 cups of tea
  • Recycling 3 cans saves the equivalent of 1kWh of electricity, eg using a 2kW heater at full setting for half an hour.
  • Eight billion aluminium drink cans are sold in the UK every year, of which 60{cfe7b007ef2d97d6c94c66bdf5fd69182957ee376eb8b20ce6b541889da3df98} are recycled
  • For every 1 tonne of aluminium recycled, 9 tonnes of CO2 emissions are avoided
  • One can weighs on average 16g.

How you can help

Sponsor me 1p/can by completing this form
 Donate now on JustGiving.com
Help clear litter in Snowdonia by joining one of our Snowdon litter-picks
Join the Snowdonia Society as a member
Visit the Snowdonia Society page on Facebook to see what others are saying about litter and aluminium
Share this page
Start picking up cans in your own area!


Comments are closed.