Nodwch y dyddiad: Penwythnos MaD wedi ei gadarnhau

Nodwch y dyddiad: Penwythnos Mentro a Dathlu (MaD) wedi ei gadarnhau

Yn ôl am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, cynhelir penwythnos wirfoddoli llawn gweithgaredd Mentro a Dathlu (MaD) Cymdeithas Eryri am dridiau o ddydd Gwener 11 hyd ddydd Sul 13 Medi 2020.

Mae’r penwythnos yn cynnwys amrywiaeth o gyfleoedd i wirfoddoli ledled Eryri mewn partneriaeth â chyrff a chymdeithasau lleol, grwpiau cymunedol a busnesau, gyda gwersylla, gweithdai a cherddoriaeth ar Stad Craflwyn ym Meddgelert.

Cyhoeddir y rhaglen ddrafft yn yr wythnosau nesaf; cadwch lygad am y manylion.

Am unrhyw gwestiwn ar sut i gymryd rhan neu gefnogi’r penwythnos eleni, cysylltwch â’n Swyddog Ymgysylltu Claire: claire@snowdonia-society.org.uk

Darllenwch am ddigwyddiad y llynedd yma.

 

Comments are closed.