Newid mân… mynyddoedd o wahaniaeth!

Newid mân… mynyddoedd o wahaniaeth!

Mae Eryri o dan fygythiad oherwydd ei phoblogrwydd ei hun a’r nifer cynyddol o bobl sy’n mwynhau’r Parc – dros 6 miliwn o bobl bob blwyddyn!

Cynllun newydd sy’n annog pob un ohonom i roi newid mân i helpu i arbed Eryri yw Rhodd Eryri. Gallwch roi ar-lein, trwy gwasanaethau a busnesau sy’n cymryd rhan ac mewn nifer o ffyrdd eraill.

Cofrestrwch fel busnes

Mae nifer o fusnesau lleol wedi cofrestru yn y sgîm ac yn helpu mewn gwahanol ffyrdd i gasglu ar ran Rhodd Eryri. Darllenwch ragor fan hyn, neu cysylltwch â nhw ar 01766 515946.

Prosiectau

Bydd Rhodd Eryri’n gweithio mewn partneriaeth â gwirfoddolwyr Chymdeithas Eryri i gynorthwyo gyda:

  • Mynyddoedd: Llwybrau Mynydd yr Wyddfa
  • Iseldir a’r Cymoedd: Taith Gylchol yr Wyddfa
  • Pobl: Pobl Ifanc a Sgiliau Traddodiadol

Gweinyddir Rhodd Eryri gan Fenter Môn ar ran Partneriaeth Eryri a busnesau sy’n cymryd rhan.

Comments are closed.