Mewn neu allan? Yr Undeb Ewropeaidd a’n hamgylchedd

Beth mae’r UE yn ei wneud ar gyfer natur ac adnoddau naturiol?

Pa effaith fyddai aros yn neu gadael yr UE yn ei gael ar ein cefn gwlad a’n moroedd, afonydd, traethau, coetiroedd, adar a’r bywyd gwyllt yr ydym yn ei garu a’u coleddu?

 

Beth fyddai’r effaith ar ein haer, bwyd, dŵr a hinsawdd? A sut y byddai gadael yr UE’n effeithio ar ddarparu polisi amgylcheddol ar draws gweddill yr UE?

Mae’r rhan fwyaf o’r trafodaethau am refferendwm y 23ain Mehefin ar aelodaeth y DU o’r Undeb Ewropeaidd (UE) wedi canolbwyntio ar faterion fel masnach, busnes neu fewnfudo, ond beth am y canlyniadau amgylcheddol o’r bleidlais.

(Ymddiheurwn nad yw’r isod ar gael yn y Gymraeg.)

Read the Wildlife Trusts, WWF and RSPB  reports

The Wildlife Trusts, WWF and RSPB  have commissioned a joint report from the Institute of European Environmental Policy (IEEP), examining the potential policy and environmental consequences for the UK of a departure from the European Union (EU).

This report – The potential policy and environment consequences or the UK of a UK departure from the European Union – has been produced by independent experts at the Institute for European Environmental Policy (IEEP), and is a thorough and evidence-based analysis of the implications of leaving the EU for our wildlife and environment.

EU’s track record on the environment

The IEEP report examines the EU’s track record on the environment – what has been done well, and what less well – and how things could change if the UK were to leave the EU. The report looks at different UK exit scenarios and considers the arrangements that would need to be established to maintain some of the existing environmental protection provided by EU membership.

You can read and download both the summary and full reports below. The full report is hosted on the IEEP website.

                    

 

 

Comments are closed.