footpath_snowdonia

Cynnal a chadw llwybrau ar Eryri

Prosiect Ecosystem Ecosystem

Prosiect Ecosystem Eryri yw ein rhaglen flaenllaw gwirfoddoli cadwraeth. Mae’n dod â phobl o bob cefndir at eu gilydd er mwyn amddiffyn a gwarchod Eryri.

*  ennyn diddordeb pobl leol ac ymwelwyr Eryri trwy drefnu cyfres o sgyrsiau cyffrous, diwrnodau gwaith a digwyddiadau i annog diddordeb a brwdfrydedd y cyhoedd

addysgu gwirfoddolwyr yn ystod diwrnodau gwaith a thrwy drefnu digwyddiadau addysgiadol a hyfforddant am ddim

harddu Eryri a’i chyffiniau trwy weithio gyda gwirfoddolwyr a sefydliadau partner.

 

Ers dros 20 mlynedd mae ein gwirfoddolwyr yn:

  • rheoli rhywogaethau ymledol megis jac y neidiwr a rhododenron
  • cynnal a chadw llwybrau mynyddoedd a dyffrynoedd Eryri
  • clirio sbwriel oddi ar yr Wyddfa
  • rheoli coetiroedd a chynefinoedd gwerthfawr
  • plannu nifer fawr o goed
  • arolwgu mamaliaid.

Yr ydym yn gweithio gyda nifer mawr o bartneriaid gan gynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyfoeth Naturiol Cymru, yr Ymddiriedolaeth GenedlaetholYmddiriedloaeth Natur Gogledd Cymru, Snowdonia Mammal Group and Cofnod.

Rydym yn ddiolchgar iawn i’r cyrff ariannu sydd wedi sicrhau fod y gwaith hwn wedi bod yn bosibl dros y blynyddoedd. Ariennir Prosiect Ecosystem Eryri ar hyn o bryd gan Gyfoeth Naturiol Cymru, Cronfa Eryri, Sefydliad Garfield Weston, Co-op members a’r “Postcode lottery trust”  (People’s Postcode Lottery.)


Cysylltwch â Owain neu Dan i ddarganfod mwy:

owain@snowdonia-society.org.uk neu dan@snowdonia-society.org.uk

 

01286 685498

630
Oriau gwirfoddoli yn 2018

volunteering_snowdonia1

New York University of London – diwrnod Brwydro Jac y Neidiwr