Ein Hadroddiad Blynyddol 2020-21

Ein Adroddiad Blynyddol 2020-21

Cewch wybod beth rydym wedi bod yn ei wneud dros y 12 mis cofiadwy diwethaf yn ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon. I’n haelodau, cofiwch am ein CBC ar-lein ddydd Sadwrn nesaf 9 Hydref; cyfle i ddweud eich dweud. Gweler cofodion y cyfarfod yn 2020 yma.

Rhaglen y CBC:
10:00 – Cofrestru
10:30 – Busnes ffurfiol y CBC
11:30 – Egwyl
11:40 – Panel o siaradwyr gwadd: Awel Jones, Guto Davies, Alun Davies a Meilir Jones, ffermwyr denantiaid yn gweithio gyda natur ar ystâd Ysbyty Ifan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
12:30 – Diwedd

Rhaid bwcio ymlaen llaw:
Cysylltwch â’n Swyddog Ymgysylltu Claire i gofrestru: claire@snowdonia-society.org.uk 

 

 

Comments are closed.