Rhybudd am Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2017

Hysbysiad o’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Eryri

Mae’r Cynhadledd bellach yn llawn

Sadwrn 14 Hydref 2017, 9:45yb-10:45yb
Plas Tan y Bwlch, Maentwrog, Blaenau Ffestiniog LL41 3YU

 9:45am Busnes Ffurfiol

 • Ymddiheuriadau
 • Cofnodion CBC 2016 AGM a materion yn codi (lawrlwytho cofnodion, neu eu codi o’r swyddfa ac ar ddiwrnod y cyfarfod)
 • Adroddiad y Cadeirydd – David Archer
 • Adroddiad Project Ecosystem Eryri – Mary-Kate Jones
 • Adroddiad y Cyfarwyddwr – John Harold
 • Adroddiad Ariannol – Judith Bellis
 • Cwestiynau i swyddogion a staff
 • Cynnig i fabwysiadu’n ffurfiol yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer y flwyddyn yn dod i ben 30 Mehefin 2017
 • Cynnig i benodi Bennett Brooks fel Archwilwyr Annibynnol o Gyfrifon y Gymdeithas ar gyfer 2017/18
 • Ethol Swyddogion ac Ymddiriedolwyr y Pwyllgor Gwaith
  – Llywydd: John Lloyd Jones
  – Is-lywyddion: Huw Morgan Daniel, David Firth, Syr John Houghton, Syr Simon Jenkins,
  Dr Morag McGrath
  –  Cadeirydd: David Archer
  – Is-gadeirydd: Margaret Thomas
  – Ymddiriedolwyr: Charles Hawkins, David Archer, Margaret Thomas, Dr Jacob Buis.
 • Dyddiad CBC y flwyddyn nesaf: 27 Hydref 2018 (dros dro)
Dolenni

Cofnodion CCB 2016
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17

Comments are closed.