• Yn eisiau – ffotograffydd

  Gwahoddir ffotograffwyr i fynegi diddordeb. ​Mewn perthynas â digwyddiadau ein hanner can mlwyddiant, mae Cymdeithas Eryri yn chwilio am ddelweddau rhagorol sy’n denu’r sylw, yn cyfleu’r canlynol: ein gwirfoddolwyr yn gweithio yn nhirwedd ddramatig Eryri picnic ein hanner can mlwyddiant ar 10 Mehefin Rydym ni’n rhagweld y bydd ychydig o ddiwrnodau o waith (2 – […]

  Mwy
 • Ocsiwn ‘llety’ yn Ffermdy Dyffryn Mymbyr

  Ystafelloedd moethus ar gael yn ystod penwythnos ein Picnic Penblwyd yn Nyffryn Mymbyr. Cynnigwch am un – y cyntaf i’r felin!

  Mwy
 • Future Landscapes Wales and the missing C-word

  Welsh Government report writes the word ‘conservation’ out of National Parks

  Mwy
 • Mae gwarchod natur a’r dirwedd yn allweddol i Dirweddau’r Dyfodol yng Nghymru

  Mae’r ‘Egwyddor Sandford’ yn hanfodol wrth i Lywodraeth Cymru adolygu Parciau Cenedlaethol .

  Mwy
 • Treth etifeddiaeth

  Mae cyfradd ostyngol o dreth etifeddiant yn berthnasol os yw 10% o’r ystad yn cael ei roi i elusen. Mae’n bosibl amrywio ewyllys ar ôl i rywun farw i gynyddu’n sylweddol y budd i’r elusen.

  Mwy
 • Mae’r Coop yn helpu i ariannu trafnidiaeth i’n gwirfoddolwyr

  Shopping at the Co-op Llanrwst will contribute! Thank you to the Co-op for choosing transport for the Snowdonia Society’s Ecosystem Project to benefit from their Local Community Fund.

  Mwy
 • Diwrnodau Gwaith a Digwyddiadau am fis Mai

  Diwrnodau gwaith a digwyddiadau cyffrous yn fis Mai yn gynnwys Arolwg o Ddyfrgwn, blas ar ardd Tŷ Hyll a Gweithdy nodi coed cynhenid.

  Mwy
 • Digwyddiadau’n dathlu’r 50

  Mae Claire, ein Cydlynydd Digwyddiadau Pen-blwydd, wedi trefnu ystod eang o ddigwyddiadau ar gyfer ein hanner canmlwyddiant.

  Mwy
 • 50 mlynedd ac ymlaen: cylchgrawn y gwanwyn

  Mae cylchgrawn hanner canmlwyddiant Cymdeithas Eryri yn barod i ddarllen. Yn bwrw golwg yn ôl dros y 50 mlynedd cyntaf o ein gwaith yn Eryri…

  Mwy
 • Gweithiodd ein gwirfoddolwyr trwy dywydd gwallgof mis Mawrth!

  Cafwyd ysbeidiau heulog ym mis Mawrth, ond bu’n rhaid i’n gwirfoddolwyr wynebu rhywfaint o law trwm hefyd. Fe aethant allan yn y glaw a’n hindda i blannu coed, glanhau traethau, trwsio ffensys, garddio er budd bywyd gwyllt a chynnal a chadw coetiroedd.

  Mwy
 • Conwy Falls

  Dirnod y Flwyddyn: Rhaeadr y Graig Lwyd!

  Mae Rhaeadr y Graig Lwyd wedi ennill y teitl yng ngwobrau ‘Countryfile Magazine Landmark of the Year’

  Mwy
 • Coming up in April: My Snowdonia Story event

  An exciting evening of films & talks from four Snowdonia outdoor enthusiasts.

  Mwy
 • Parciau Cenedlaethol mewn perygl

  Mae brys anaddas i ddeddfu ynghylch ‘Tirweddau’r Dyfodol’ yn peryglu statws Parciau Cenedlaethol.

  Mwy
 • Trem yn ôl ar fis Chwefror

  Ni wnaeth tywydd gwlyb mis Chwefror rwystro ein gwirfoddolwyr gweithgar rhag mynd allan i weithio er lles Eryri! Fe wnaethant weithio’n galed i reoli coetiroedd, clirio llwybrau, plannu coed a chlirio bambŵ.

  Mwy
 • Planhigion a hadau er lles gwenyn wedi codi £2,883

  Record newydd yn 2016! Diolch i ymdrechion mawr gwirfoddolwyr Tŷ Hyll, dan arweiniad Margaret Thomas, mae gwerthiannau planhigion a hadau er lles gwenyn wedi codi £2,883!

  Mwy
 • Gwirfoddolwyr yn wynebu tywydd garw’r gaeaf!

  Mae’n amlwg fod gwirfoddolwyr Cymdeithas Eryri yn dathlu ein hanner canmlwyddiant yn briodol iawn! Ym mis Ionawr, fe wnaethant gwblhau dros 200 awr o waith i warchod Eryri! Dyna gychwyn gwych i’r flwyddyn i brosiectau gwirfoddoli Cymdeithas Eryri. Llongyfarchiadau i bawb – gwaith gwych!

  Mwy
 • Rhaeadr y Graig Lwyd enwebu fel Tirnod y Flwyddyn

  Mae Fiona Reynolds wedi enwebu Rhaeadr y Garreg Lwyd fel Tirnod y Flwyddyn yng Ngwobrau Cylchgrawn Countryfile am 2017. Pleidleisiwch rwan i helpu warchod harddwch y Rhaeadr.

  Mwy
 • Croeso i’r tîm, Claire!

  Mae’n bleser mawr gennym groesawu Claire Holmes at y tîm ar gyfer ein hanner canmlwyddiant. Hi fydd yn cydlynnu ein digwyddiadur eleni.

  Mwy
 • Paid â cholli – Noson o straeon gwerin Cymreig gydag Eric Maddern

  **Dydd Mercher 22 Chwefror, 7yp**
  Ymunwch ag Eric Maddern, ein storïwr enwog lleol, am noson o straeon gwerin lliwgar yn Caban Brynrefail. Cynghorir bwcio lle.

  Mwy
 • Cefnogi Surfers Against Sewage

  Mae Cymdeithas Eryri yn cefnogi deiseb Surfers Against Sewage i ailgyflwyno taliadau ad-daladwy ar boteli i atal llygredd plastig yn ein cefnforoedd.

  Mwy