Mae’n sgwrs ‘Pwysau ar y Mynydd’ ar gael i wylio ar lein

Mae’n sgwrs ‘Pwysau ar y Mynydd‘ ar gael i wylio ar lein

Yr wythnos ddiwethaf, rhoddodd Gyfarwyddwr Cymdeithas Eryri, John Harold, sgwrs ar ran y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol a ffrydiwyd yn fyw i aelodau o’r cyhoedd. 

Wedi ei ffilmio o gartref John, roedd y sgwrs yn ystyried y gwahanol bwysau sy’n wynebu natur a diwylliant Eryri, yn ogystal â dyfodol y Parc Cenedlaethol yn dilyn ymlediad y Coronafeirws yn 2020.

Mae’r sgwrs ar gael i’w gweld eto YMA. Hoffai Cymdeithas Eryri ddiolch i’r RGS am y cyfle i gael ei chynnwys yn eu cyfres o ddarlithoedd haf 2020.

Comments are closed.