Cylchgrawn yr hydref – Sbotolau ar y Ddwyryd

snowdonia-society-mag

Ar gael i’w ddarllen ar-lein rwan

Mae cylchgrawn yr hydref â’r thema ‘Sbotolau ar y Ddwyryd’, ac yn cynnwys erthyglau am ddyfrgwn a choetir hynafol, ynni hydro, hanes a diwydiant. Gallwch hefyd ddarllen y newyddion ar ein hymgyrch gyfredol ‘Achubwch Afon Conwy’.

Darllenwch y cylchgrawn nawr.

 

Rhaglen Ddigwyddiadau

Mae ein rhaglen ddigwyddiadau ar gyfer gweddill 2016 ar gael i’w lawrlwytho, ac yn cynnwys dadl am gelf yn y dirwedd, sgwrs am ddaeareg mynydd gan Paul Gannon, a chyfleoedd i wirfoddoli ar Gwir Her y 3 Chopa a Marathon Eryri.

Bydd Cymdeithas Eryri yn 50 yn 2017, felly byddwn yn cyhoeddi rhaglen ar wahân yn gynnar yn y flwyddyn newydd.

Comments are closed.