Mae’r Gweinidog wedi cyhoeddi ei phenderfyniad i ‘oedi a ac adlewyrchu ar weithgareddau a dyfodol’

Uchod: dirprwyon yn ein cynhadledd ‘Wynebu’r Dyfodol’ ym mis Hydref yn cadw llygad ar faterion y Parc Cenedlaethol. Llun: Laurence Clark

Mae Cymdeithas Eryri yn anfon ei llongyfarchiadau calonnog i Hannah Blythin AC (llun o’r Daily Post isod) ar sicrhau dechrau da i’w swydd fel Gweinidog yr Amgylchedd. Mewn ychydig iawn o amser mae hi wedi dangos gwir ddiddordeb yng ngwaith hanfodol cyrff amgylcheddol yng Nghymru, ac mae hi wedi bod yn brysur yn dod i weld rhywfaint o’r gwaith hynny ei hun.

Mae’r Gweinidog wedi cyhoeddi ei phenderfyniad i ‘oedi a ac adlewyrchu ar weithgareddau a dyfodol’ grwp Dyfodol Tirlun Cymru (grwp DTC). Dyma benderfyniad doeth ac amserol, yn dilyn cyhoeddiad yr adroddiad dadleuol ‘Dyfodol Tirlun Cymru: Darparu ar gyfer Cymru’ ym mis Mai. Bu Cymdeithas Eryri’n helpu i arwain yr ymateb i’r adroddiad hwnnw ac roedd ein haelodau’n allweddol wrth lunio dadl y Cynulliad ym mis Mehefin lle codwyd pryderon difrifol gan AC ynglyn â’r diffyg o ran cynnwys rhagofalon cadwraeth. Wrth wneud y penderfyniad hwn mae’r Gweinidog wedi rhoi amser iddi hi ei hun a swyddogion i ystyried y miloedd o ymatebion i’r ymgynghoriad diweddar ar reolaeth adnoddau naturiol a oedd yn cynnwys cwestiynau penodol ar ddyfodol Parciau Cenedlaethol ac AHNE yng Nghymru.

Ynghyd â chymaint o bobl sy’n poeni’n angerddol am warchod ein Parciau Cenedlaethol hyfryd, edrychwn ymlaen at gydweithio gyda’r Gweinidog i sicrhau eu bod cystal â phosibl.

The Minister’s statement:

Written Statement – Chair of Future Landscapes Wales

Hannah Blythyn, Minister for Environment

Following his appointment as Minister for Culture, Tourism and Sport, Lord Dafydd Elis-Thomas AM will not continue in his role with the Future Landscapes Wales group. I am, therefore, taking this opportunity to pause and reflect on the activities and future of the group.

Since October 2015 when the Future Landscapes Wales Working Group was established, Lord Dafydd Elis-Thomas AM has led representatives of the national parks, AONBs, interest groups and business in their exploration of the Marsden Review recommendations and the case for reform. He made a significant  contribution to ensuring the many different partners involved were able to contribute their views, engage in frank debate, and ultimately publish “Future Landscapes: Delivering for Wales” earlier this year.  The Welsh Government sought views on key proposals from this work, relating to the role and governance of the designated landscapes, as part of the consultation on Taking Forward Wales’ Sustainable Management of Natural Resources.

I anticipate making a full statement on the way forward with designated landscapes early in the New Year, by which time I will have reviewed all the responses to this consultation. My response will also consider whether a formal group, such as the one which existed for Future Landscapes Wales, is needed to develop and strengthen the partnerships and collaborative working necessary to deliver the landscapes, rich ecosystems and vibrant rural communities I want for the Areas of Outstanding Natural Beauty and National Parks.

Comments are closed.