Cymerwch ran yn ein digwyddiad Gwneud Gwahaniaeth ym mis Medi

Cymerwch ran yn ein digwyddiad Gwneud Gwahaniaeth ym mis Medi

Ymunwch â ni ar y ddigwyddiad Penwythnos gwneud gwahaniaeth yma ar Dydd Gwener 29 a Dydd Sadwrn 30 o Fedi i helpu gwarchod a gwella harddwch a rhinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol.

Cliciwch yma i gofrestru ar lein

Rhad ac am ddim i bob gwirfoddolwr sy’n cymryd rhan!

MAD Weekend featured image
Gallwch ddisgwyl llwyth o actifeddau cadwraeth ymarferol a’r cyfle i wersylla yn Craflwyn, ger Beddgelert. Mae’r gweithgareddau mewn partneriaeth a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cadwch Gymru’n Daclus, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru a llawer fwy, a bydd yn cynnwys:

  • Clirio rhywogaethau ymledol
  • Rheoli cynefin gwlyptiroedd
  • Glanhau afon
  • Clirio sbwriel ar yr Wyddfa
  • Cynnal llwybrau troed
  • Arolwg ymlusgiaid

A thaith Natur â Chwedlau ar bnawn Gwener gyda noson o gerddoriaeth a bwyd yn un o’r llefydd harddwch yn Eryri. Nodwch fod cludiant am ddim ar gael o/i Fangor ar y dydd Sadwrn i’r rhai sydd â diddordeb mynychu am un ddiwrnod yn unig. Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yno!

Amserlen Drafft:

Amserlen - Penwythnos MAD Weekend - Timetable (2)

Cliciwch yma i gofrestru ar lein

Am ymholiadau cyffredinol ar gyfer y ddigwyddiad penwythnos yma, cysylltwch â Claire ar:  claire@snowdonia-society.org.uk

Cymdeithas Eryri: Yn gwarchod, gwella a dathlu Eryri ers 50 mlynedd

Comments are closed.