Helpwch i ddiogelu llwybrau Eryri

Ymunwch â’r “Big Pathwatch”!

Ymunwch ag ymgyrch uchelgeisiol y Cerddwyr i warchod a gwella ein llwybrau godidog yng Nghymru a Lloegr.

A chael eich dweud yn ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Wella’r cyfleoedd i gael mynediad i’r awyr agored ar gyfer gweithgareddau hamdden cyfrifol, y mae Cymdeithas Eryri yn llunio ymateb iddo. (Gweler isod.)

Ydych chi’n caru eich llwybrau troed lleol ac yn poeni am ordyfiant neu bontydd a chamfeydd sy ddim yn cael eu cynnal a chadw? Mae’r Cerddwyr wedi lansio prosiect uchelgeisiol i arolwgu pob llwybr cyhoeddus yng Nghymru ac yn Lloegr. A gallwn i gyd helpu!

Lle bynnag yr ydych yn cerdded, gallwch ddefnyddio app newydd i ddweud wrthynt beth yr ydych yn darganfod. Yna, byddant yn ceisio trwsio’r problemau. Ewch ati i gadw ein llwybrau ar agor i bawb.

Gwella’r cyfleoedd i gael mynediad i’r awyr agored ar gyfer gweithgareddau hamdden cyfrifol

Mae Cymdeithas Eryri yn paratoi ei ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Wella’r cyfleoedd i gael mynediad i’r awyr agored ar gyfer gweithgareddau hamdden cyfrifol.

(Ymddiheurwn nad yw’r canlynol ar gael yn y Gymraeg.)

Key to our submission will be protection of the existing Rights of Way network and emphasis on responsible recreation and use. We will highlight the need for resources to achieve the best outcomes in sensitive situations, where the solutions often involve active management of access. There is scope for tying up a number of loose ends, but this is also a chance to begin a more fundamental discussion on access as a relationship between the public, user groups, landowners, and the countryside.

In Scotland the Land Reform Act 2004 established statutory rights of non motorised access (walking, cycling, horse riding, canoeing) to most areas of land and inland water. Clearly we in Wales can learn from this experience.

Cliciwch fan hyn i ymateb i’r ymgynghoriad. Mae’r ymgynhoriad yn cau ar 2 Hydref 2015.

Comments are closed.