Llifo’n ddirwystr? Neu ryddid i bawb wneud fel y mynnant? Hysbyswch Lywodraeth Cymru sut ydych chi’n hoffi eich afonydd

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ynghylch cynigion i newid y gyfraith mewn modd a fyddai’n golygu na fyddai ar rai cynlluniau ynni dŵr.

Treuliwch ychydig funudau yn darllen, addasu, llofnodi ac anfon yr ymateb enghreifftiol hwn: Ymateb i ymgynghoriad ar yr UCO ar  GDPO ynghylch ynni dŵr

Anfonwch eich ymateb at planconsultations-i@gov.wales erbyn y dyddiad cau, sef 28 Medi 2018

Gallwch hefyd bostio eich sylwadau at: Ymgynghoriad ar yr UCO a’r GPDO, Cyfarwyddiaeth Gynllunio, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ

g cael eu niweidio yn ystod blynyddoedd diweddar gan gowbois a throseddwyr sy’n rhan fechan ond dinistriol o’r diwydiant ynni dŵr.   Mae rhai wedi gwneud hynny heb gael eu cosbi, mae eraill wedi cael eu heuogfarnu a’u dirwyo.   Er nad yw’r broses o graffu ar y broses gynllunio yn berffaith, nid dileu hynny yw’r ateb. Ni fydd yr heddlu yn rhoi’r gorau i roi profion anadl i bobl oherwydd y ffaith mai cyfran fechan fydd yn yfed a gyrru!

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 28 Medi, felly ymatebwch nawr os gwelwch yn dda.

 

Comments are closed.