Rhaglen Hyfforddiant Flora Locale

Flora_Locale_training_snowd

Mae’r rhaglen hyfforddiant Flora Locale ar gyfer pobl sy’n ymwneud â rheoli dylunio ac adfer tirweddau ar gyfer bioamrywiaeth, boed ar fferm, tyddyn, pentref gwyrdd neu ardd. Gwella eich sgiliau adnabod blodau gwyllt neu ddysgu sut i gyflwyno blodau coetir i goedwig newydd …

Bydd rhaglen hyfforddiant Flora Locale yn cynnig cyrsiau o dan arweiniad John Harold, cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri, eleni. Bydd John yn cyflwyno cyrsiau mewn rheoli dolydd trefol, a rheoli coetiroedd a gerddi ar gyfer bywyd gwyllt a chynaliadwyedd.

(Ymddiheurwn nad yw’r gwybodaeth isod ar gael yn y Gymraeg.)


Urban gardens, meadows & greenspace

Wed 24 June 2015, Colwyn Bay, Conwy
Facilitator: John Harold Director, Snowdonia Society

10 years on, this exemplar site for urban meadow management continues to mature and throw up new challenges. The course will cover: issues with municipal sites, practical plant id, site management, ecology of ungrazed meadows, and planning for the longer-term. Expect to be inspired and challenged, and encouraged to observe and think!

For full information and to book please visit the Flora Locale website.

Managing woodlands and gardens for wildlife and sustainability
Wed 15 July 2015,Betws Y Coed, Conwy
Facilitator: John Harold Director, Snowdonia Society

Small woodlands and wildlife gardens take a lot of looking after and that work is mostly done for love. The Ugly House is no different, but the Snowdonia Society is developing small-scale sustainable productive use of the natural resources here. Come to learn about woodland management, wildlife gardening, and the connections betweens bees, trees, seeds, and human needs. The land is actively managed to benefit pollinators and a wide range of wildlife, while producing firewood, honey, seeds, and queen bees.


For full information and to book please visit the Flora Locale website.

Comments are closed.