Mae gwerthiant Ffair Mêl wedi codi £283 i’r Gymdeithas!

Mae gwerthiant Ffair Mêl wedi codi £283 i’r Gymdeithas!

Roedd yn ddiwrnod wych o godi arian ar stondin Cymdeithas Eryri yn Ffair Fêl Conwy a gynhaliwyd ar 13 Medi. Roedd y cyfraniadau yn gofnod o £283.00 trwy gwerthu mêl, planhigion, hadau a chardiau Tŷ Hyll. Diolch i Margaret, Morag a Fran am ddiwrnod gynhyrchiol iawn!

Mae gwenyn yn bwysig i’n ecosystem ac mae cadw gwenyn wedi ei gydnabod trwy hanes. Sefydlwyd Ffair Fêl Conwy ryw 700 mlynedd yn ôl gan Edward I.  Gallwch ymweld ag ein ystafell wenyn i ddysgu am swyddogaeth hanfodol gwenyn a peillwyr a beth allwch chi wneud i’w helpu. Wedyn cewch gwylio nhw yn mynd wrth eu gwaith yn yr ardd ac yn y coetir.

Os rydych wedi colli allan ar y ddigwyddiad hwn, nid yw’n rhy hwyr! Mae’r holl gynhyrchion a gwerthwyd yn y ffair ar werth yn Tŷ Hyll. ac mae aelodau o Gymdeithas Eryri’n elwa o ostyngiad o 20{cfe7b007ef2d97d6c94c66bdf5fd69182957ee376eb8b20ce6b541889da3df98} ar fwyd a diod. Ymaelodwch nawr!

Comments are closed.