Gwyliau Ynys Enlli – archebwch le rwan!

1 – 8 Gorffennaf 2017

Darganfyddwch hanes diddorol, natur rhinweddau ysbrydol Enlli mewn ymweliad am wythnos gyfan, a drefnwyd gan ac ar gyfer aelodau Cymdeithas Eryri, fel rhan o ddathliadau pen-blwydd 50fed y Gymdeithas.

Mae Geoff a Kate Gibbs wedi archebu dau dŷ ar yr ynys am yr wythnos yn dechrau dydd Sadwrn 1 Gorffennaf. Mae ystafelloedd ar gyfer unuigolion a chyplau a hefyd dwy stafell 4 gwely.

Pris y person (ac eithrio bwyd) rhwng £190 a £250.

Llawer o flodau hyfryd, morloi ac adar sy’n bridio, gan gynnwys adar drycin Manaw, brain coesgoch a phalod. Bydd sgyrsiau a theithiau cerdded tywysedig yn cael eu cynnig yn ystod yr wythnos. Dim wifi, derbyniad ffôn symudol cyfyngedig.

Dim cwn.

Am ragor o wybodaeth…

Cysylltwch â geoffkate.gibbs@care4free.net
Ffôn: 01248 681936.

Llun: Ben Porter

Comments are closed.