Croeso i ein gwefan newydd!

Gobeithio y byddwch yn hoffi ein gwefan newydd sy’n hawdd ei ddefnyddio ar ffonau symudol. Bydd y safle newydd hon yn hwyluso’r ffordd yr ydym yn rhannu gwybodaeth am ein hymgyrchoedd ac ein gwaith cadwraeth a gweithgareddau eraill. Hefyd, mae gwybodaeth am Dŷ Hyll wedi cael ei gynnwys ar y wefan hon.

Edrychwch ar y nodweddion newydd megis y rhestrau digwyddiadau, y ffrwd newyddion oddi ar ein tudalen Facebook; ac os ydych yn gweld tudalen bydd o ddiddordeb i bobl eraill, gallwch ei rhannu drwy Facebook neu Twitter.

Gallwch gyfrannu at ein gwaith, prynu ac adnewyddu aelodaeth; a cyn bo hir, byddem yn ehangu’r siop i chi gael prynu eitemau megis ‘Hadau i Wenyn’ drwy’r post.

Tanysgrifiwch i’r e-fwletin y hoffech dderbyn: or Cymraeg neu  Saesneg

Mae na nifer o broblemau cychwynnol sydd heb eu datrus hyd yn hyn, a rydym yn disgwyl am rai cyfieithiadau o hyd, felly byddech gystal â bod yn amyneddgar. Os nad yw dolen yn gweithio, neu os mae rhywbeth o ei le, hysbyswch ni yn info@snowdonia-society.org.uk er mwyn i ni ddatrus y broblem.

Comments are closed.