Gostyngiadau i aelodau Cymdeithas Eryri

A wyddoch chi fod aelodau Cymdeithas Eryri yn elwa o ostyngiadau hael gan rai o’n Haelodau Busnes?

Ar wahân i’r 20{cfe7b007ef2d97d6c94c66bdf5fd69182957ee376eb8b20ce6b541889da3df98} a gynigir yn Pot Mêl Tŷ Hyll a gan Cotswold Outdoor yn eu siopau ac ar-lein, mae  aelodau Cymdeithas Eryri hefyd yn elwa o ostyngiadau ar lety a sesiynau hyfforddiant. Rydym yn falch o’n perthynas gyda busnesau lleol ac rydym yn ddiolchgar iawn iddynt am eu cefnogaeth o ein gwaith.

.Ddim yn aelod? Ymaelodwch fan hyn

Gweler yr holl ostyngiadau cyfredol isod a gwnewch nodyn i fanteisio arnynt yn y Flwyddyn Newydd.

Gostyngiadau i aelodau Cymdeithas Eryri (telerau)

ugly-house-logo Pot Mêl Tŷ Hyll, Capel Curig
Byrbrydau cartref ac ystod eang o ddiodydd poeth mewn awyrgylch unigryw.
Gostyngiad i aelodau: 20{cfe7b007ef2d97d6c94c66bdf5fd69182957ee376eb8b20ce6b541889da3df98} ar fwyd a diodydd yn yr ystafell dê
cotswold_outdoor-logo Cotswold Outdoor
Ystod eang o dillad awyr agored ac esgidiau; offer dringo, gwersylla a mwy ar gyfer gweithgareddau awyr agored.
Gostyngiad i aelodau: 20{cfe7b007ef2d97d6c94c66bdf5fd69182957ee376eb8b20ce6b541889da3df98} wrth brynu yn y siop neu ar-lein (telerau)
Swn y Dwr holiday cottage Swn-y-Dŵr, Betws-y-Coed
Bwthyn gwyliau pen ucha’r farchnad a leolir ar lan Afon Llugwy ac o fewn un munud o waith cerdded i Bont-y-Pair. Gerddi helaeth sy’n rhedeg i lawr at yr afon. Gwelâu i hyd at 11 o bobl. Medda Nick Corney, “Yn byw ac yn caru Eryri rydym yn awyddus i ofalu amdano fo.”
Gostyngiad i aelodau: 10{cfe7b007ef2d97d6c94c66bdf5fd69182957ee376eb8b20ce6b541889da3df98} ar lety.
Raw Adventures RAW Adventures
Mae RAW Adventures yn darparu gweithgareddau mynydd yn Eryri a thu hwnt. Rhedwyd gan Kate a Ross Worthington, arweinwyr mynydd lleol, rydym yn mwynhau gweithio gyda grwpiau bach a mawr o bob oed a gallu. Gweler hefyd www.climb-snowdon.co.uk. Mae Kate a Ross yn bartneriaid brwdfrydig iawn â ein gwaith cadwraeth a chasglu ysbwriel.
Gostyngiad i aelodau: 10{cfe7b007ef2d97d6c94c66bdf5fd69182957ee376eb8b20ce6b541889da3df98} oddi ar hyfforddiant: Hill & Mountain Skills or Lowland Leader Award.
royal oak hotel Royal Oak Hotel, Betws-y-Coed
Cyn dafarn goets hardd mewn pentref trawiadol yng nghanol Coedwig Gwydyr ac ar stepan drws Eryri. Ystafelloedd moethus, bariau bywiog sydd wedi ennill gwobrau bwyta. Creoso mawr cynnes – y dewis perffaith ar gyfer unrhyw achlysur!
Mae’r Royal Oak yn cynnig gostyngiad i aelodau Cymdeithas Eryri o 10{cfe7b007ef2d97d6c94c66bdf5fd69182957ee376eb8b20ce6b541889da3df98} ar lety.
Bryn Afon Bryn Afon Guest House, Betws y Coed
Bryn Afon Guest House offers bed and breakfast in a truly unique riverside location overlooking Pont-y-Pair and the River Llugwy.
Gostyngiad i aelodau: 5{cfe7b007ef2d97d6c94c66bdf5fd69182957ee376eb8b20ce6b541889da3df98} ar lety GaB
plas y brenin  Plas y Brenin, Capel Curig
The National Mountain Sports Centre – running courses and holidays in outdoor activities, introducing newcomers to the outdoors, helping outdoor enthusiasts improve their outdoor skills and training outdoor instructors. Mae ‘na ostyngiad o 10{cfe7b007ef2d97d6c94c66bdf5fd69182957ee376eb8b20ce6b541889da3df98} ar lety wrth gefn i aelodau Cymdeithas Eryri.
KWJ Computers KWJ Computers and Gwynedd CCTV
Perchnogwyd a rheolwyd gan Kevin Jones, busnes teuluol yw hwn, ger Blaenau Ffestining yng Ngwynedd. Maent yn darparu gwasanaethau cyfrifiadurol ac yn gosod systemau teledu cylch cyfyng. Atebion di-jargon i ddiwallu eich anghenion diogelwch, gyrrwyd gan dechnegwyr cofrestredig.
Gostyngiad i aelodau: 20{cfe7b007ef2d97d6c94c66bdf5fd69182957ee376eb8b20ce6b541889da3df98} ar becynnau CCTV ac ar y rhan fwyaf o liniaduron
Joe Brown logo Joe Brown, Llanberis
Busnes annibynnol yn canolbwyntio ar ddarparu cyngor gonest a phersonol. Offer awyr agored: mynydda, dringo creigiau, dringo iâ, cerdded, heicio, alldaith ac offer dringo alpaidd.
Gostyngiad i aelodau: 10{cfe7b007ef2d97d6c94c66bdf5fd69182957ee376eb8b20ce6b541889da3df98} wrth brynu yn y siop neu ar-lein.

Comments are closed.