Diwrnod Gwirfoddoli Coetir

Gwirfoddoli Coetir, Tŷ Hyll

Archebu lle yn hanfodol,

Efallai bod Ebrill yn cael ei gysylltu â chawodydd ond mae hwn hefyd yn amser lle mae bywyd gwyllt yn llawn yn dod yn fyw! Ymunwch a ni a amgylchwch eich hun mewn bywyd gwyllt o wenyn i aderyn mudol y ‘Pied Flycatcher’.

Mae Tŷ Hyll yn adeilad nodedig sy’n sicr yn denu sylw. Rhan o apêl yr adeilad unigryw hwn yw ei leoliad gwych.

Mae’r coetir a’r gerddi sy’n amgylchynu’r tŷ nid yn unig yn apelio ar y llygad ond yn gartref i lu o ffawna a fflora.

Mae’r partïon misol gwaith coetir yn cynnig rhywbeth i bawb sydd â chyfle i brofi rhai o’ch sgiliau ymarferol wrth reoli coetiroedd!

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498