Gwirfoddoli yn y Goedlan: Tŷ Hyll

Mae Tŷ Hyll yn adeilad nodedig sy’n sicr yn denu sylw. Mae ei leoliad hyfryd yn rhan o apêl yr adeilad unigryw hwn.

Mae’r goedlan a’r gerddi sy’n amgylchynu’r tŷ yn apelio i’r llygad yn ogystal â bod yn gartref i lu o anifeiliaid a blodau.

Ymunwch â ni i’n helpu i edrych ar ôl y goedlan a’r ardd yn y lleoliad hanesyddol hwn.

Cysylltwch ag Mary i gofrestru:
 mary@snowdonia-society.org.uk
 01286 685498