Gwirfoddoli: Rheoli Coedlannau

Gwirfoddoli: Rheoli Coedlannau

09:45 – 15:00, Coed Felenrhyd, Maentwrog

Dewch i’n helpu i reoli coedlan dderw brin yr Atlantig Coed Cadw, Coed Felenrhyd. Byddwn yn clirio planhigion ymledol fel conifferau a buddleia o’r goedlan, yn ogystal â gosod pyst nodi llwybrau.

Ymunwch â ni i grwydro un o goedlannau mwyaf Coed Cadw yng Nghymru. Mae hi’n gartref i’r gwybedog brith prin, yr ystlum pedol leiaf a’r dyfrgi swil, heb sôn am dros 25 rhywogaeth o fwsoglau a llysiau’r afu sy’n brin yn genedlaethol.

Dewch i’n helpu i warchod eu cynefin!

Rhaid bwcio ymlaen llaw:

Archebwch le ar ein meddalwedd My Impact. Y tro cyntaf y byddwch chi’n defnyddio ein system newydd, My Impact, byddwch chi’n creu cyfrif. Ar ôl i chi gael eich cofrestru a’ch cymeradwyo gan weinyddwr, byddwch chi yn gallu cofrestru eich hunan i ddiwrnodau gwirfoddoli, heb orfod aros am ymateb gan weinyddwr. Gobeithiwn y bydd hyn yn gwneud y system gofrestru yn haws i chi fel gwirfoddolwyr.

Os oes angen cefnogaeth ar unrhyw un i ddefnyddio My Impact, cyslltwch â Jen.