Taith: Hanes Diwydiannol Yr Wyddfa

Taith: Hanes Diwydiannol Yr Wyddfa

08:15 – 17:00, Yr Wyddfa

Mae hanes hir a difyr gweithgaredd dyn ar Yr Wyddfa wedi llunio bywyd cenedlaethau o bobl.

Ymunwch â ni wrth i ni anelu am y copa, a dysgu am fwyngloddio a hanes diwydiannol Yr Wyddfa gyda’r arweinydd mynydd ac warden gwirfoddol Yr Wyddfa, y gwybodus Keith Hulse.

Lefel ffitrwydd: Heriol

Gyda diolch i Raglen Cronfa Grant Cymunedol y Grid Cenedlaethol.

Rhaid bwcio ymlaen llaw:

Archebwch le ar ein meddalwedd My Impact. Y tro cyntaf y byddwch chi’n defnyddio ein system newydd, My Impact, byddwch chi’n creu cyfrif. Ar ôl i chi gael eich cofrestru a’ch cymeradwyo gan weinyddwr, byddwch chi yn gallu cofrestru eich hunan i ddiwrnodau gwirfoddoli, heb orfod aros am ymateb gan weinyddwr. Gobeithiwn y bydd hyn yn gwneud y system gofrestru yn haws i chi fel gwirfoddolwyr.

Os oes angen cefnogaeth ar unrhyw un i ddefnyddio My Impact, cyslltwch â Jen.