Taith: Mynyddoedd Gogledd Eryri

Taith: Mynyddoedd Gogledd Eryri

1:30yp-4yp, Canolfan Cadwraeth Pensychnant.

Yn 245 metr o uchder, Penmaen Bach yw bryncyn mwyaf gogleddol Eryri, gyda golygfeydd hyfryd o fynyddoedd uchel y Carneddau ac ar draws ehangder enfawr o fôr tuag at Ynys Môn ac ymhellach.

Ymunwch ag ymddiriedolwr Cymdeithas Eryri Julian i’r daith hon, sy’n cychwyn ac yn dod i ben yng Nghanolfan Gadwraeth Pensychnant.

Mae’r daith hon yn rhan o Ŵyl Gerdded Eryri, digwyddiad oddi allan i’r tymor prysur gyda rhywbeth i bawb! Am wybodaeth ac i archebu lle, ewch i: www.snowdoniawalkingfestival.co.uk

*Nodwch fod yna ffi cofrestru ar lein o £2.50 am y daith hon.

Rhoddion: Rhowch yn hael os gwelwch yn dda; bydd pob ennill yn mynd i mewn i waith Cymdeithas Eryri i warchod a wella harddwch a rhinweddau arbennig Eryri.