Taith: Archwilio Daeareg Eryri

Taith: Archwilio Daeareg Eryri

10yb-3yp, Llyn Llagi, Gwynedd

**MAE’R DAITH YMA YN LLAWN***

Ymunwch â Clive Hudson ar daith ar lethrau isaf Cnicht i weld sut mae plygiadau haenog o lechen, tywodfaen, dolerit a mwy yn cynnig cipolwg ar orffennol daearegol Eryri.

Gellir dod o hyd i ffosilau ac fe gewch arddangosiad sy’n cynnwys tystiolaeth o losgfynydd! Pellter 6km gyda chodiad o 300m. Rhaid archebu lle.

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Cysylltwch â Claire:
claire@snowdonia-society.org.uk | 01286 685498


Rhoddion hael os gwelwch yn dda:

Yn lle rhoi bris am y ddigwyddiad yma rydym yn wahodd rhoddion ar y ddiwrnod. Rhowch yn hael os gwelwch yn dda; bydd pob ennill yn mynd i mewn i waith Cymdeithas Eryri i warchod a wella harddwch a rhinweddau arbennig Eryri