Taith: Gwrando ar gôr y wawr

Taith: Gwrando ar gôr y wawr

5:30yb-8:30yb, Rhaeadr Fawr Abergwyngregyn

Dewch i brofi rhyfeddod côr y wawr gyda’n Cyfarwyddwr gwybodus, John Harold.   Mewn partneriaeth â   Phrosiect Coedwigoedd Glaw LIFE.

*Mae’r daith gerdded yma yn ddibynnol ar y canllawiau coronafeirws Llywodraeth Gymru ar y pryd*

Rhaid bwcio ymlaen llaw:

  • Os nad ydych yn aelod o Gymdeithas Eryri: mae tocynnau yn £5 drwy EventBrite cliciwch yma i fwcio
  • Ar gyfer ein aelodau: Mae tocynnau yn rhad ac am ddim. Gyrrwch e-bost i claire@snowdonia-society.org.uk gan ddyfynnu eich rhif aelodaeth.