Gwirfoddoli: Rheoli coedlannau: gosod blychau i adar ac ystlymod

Gwirfoddoli: Rheoli coedlannau: gosod blychau i adar ac ystlymod

10:00 – 15:00, Coed Cymerau, Blaenau Ffestiniog

Ymunwch â diwrnod o gadwraeth yng nghanol coetir hudolus Coed Cymerau Isaf. Mae’r coetir derw hynafol hwn, sydd wedi’i ffinio gan ddolydd gwyllt, yn hafan i ystlumod pedol leiaf a thylluanod gwynion sy’n defnyddio ymylon y coetir i hela!

Dewch i reoli’r coetir hardd hwn trwy helpu i gael gwared ar hen warchodydd coed a gosod blychau adar. Bydd eich ymdrechion yn gwella cyfleoedd nythu, gan sicrhau bod bywyd gwyllt yn ffynnu yn y cynefin hudol hwn.

Lefel ffitrwydd – Cymhedrol

Rhaid bwcio ymlaen llaw:

Archebwch le ar ein meddalwedd My Impact. Y tro cyntaf y byddwch chi’n defnyddio ein system newydd, My Impact, byddwch chi’n creu cyfrif. Ar ôl i chi gael eich cofrestru a’ch cymeradwyo gan weinyddwr, byddwch chi yn gallu cofrestru eich hunan i ddiwrnodau gwirfoddoli, heb orfod aros am ymateb gan weinyddwr. Gobeithiwn y bydd hyn yn gwneud y system gofrestru yn haws i chi fel gwirfoddolwyr.

Os oes angen cefnogaeth ar unrhyw un i ddefnyddio My Impact, cyslltwch â Jen.