Gwirfoddoli: Plannu Coed

Gwirfoddoli: Plannu Coed

10:00 – 15:00, Cwm Prysor, Blaenau Ffestiniog

Newidiwch y rhosod a’r canhwyllau am goed a welis ar ddiwrnod San Ffolant!

Ymunwch â ni wrth i ni helpu’r blaned a byd natur drwy blannu’r coed iawn yn y lle iawn. Rydym yn addo y bydd baddon poeth a chanhwyllau’n teimlo’n arbennig o braf ar ôl hyn!

Rhaid bwcio ymlaen llaw:

Archebwch le ar ein meddalwedd My Impact. Y tro cyntaf y byddwch chi’n defnyddio ein system newydd, My Impact, byddwch chi’n creu cyfrif. Ar ôl i chi gael eich cofrestru a’ch cymeradwyo gan weinyddwr, byddwch chi yn gallu cofrestru eich hunan i ddiwrnodau gwirfoddoli, heb orfod aros am ymateb gan weinyddwr. Gobeithiwn y bydd hyn yn gwneud y system gofrestru yn haws i chi fel gwirfoddolwyr.

Os oes angen cefnogaeth ar unrhyw un i ddefnyddio My Impact, cyslltwch â Jen.