Gwirfoddoli: Cynnal a Chadw’r Llwybr Llechi

Cynnal a Chadw’r Llwybr Llechi

10:00 – 15:00, Y Fron, Caernarfon

Mae’r Llwybr Llechi 83 milltir o hyd yn archwilio gorffennol diwydiannol Gwynedd drwy gysylltu hen lwybrau’r chwarelwyr.

Mae Cymdeithas Eryri wedi cyfrannu tuag at gynnal y llwybr hwn ers cryn amser. Dewch i ymuno â ni yn Y Fron ac i fwynhau’r golygfeydd hyfryd o Grib Nantlle, Mynydd Mawr, a mwy wrth i ni ddysgu mwy am hanes yr ardal hon.

Wrth i ddiddordeb yn y llwybr gynyddu fwyfwy, byddwn yn gwella mannau sy’n peri problem drwy osod pyst newydd a chlirio llystyfiant i sicrhau bod y gwaith dygn a wnaed wrth sefydlu’r llwybr yn parhau i’r dyfodol.

Lefel ffitrwydd: Cymedrol

Advance booking essential:

Please book using our volunteer software My Impact.  The first time you use our new system, My Impact, you will create an account. Once registered and approved by an administrator, you will be able to book yourself on volunteer days, without having to wait for a response from an administrator. We hope that this will make the booking system easier for you as volunteers.

If you have any problems with the software please email Jen who will be glad to help you with any issues you experience.