Gwirfoddoli: Diwrnod prosiect corsydd crynedig LIFE

Gwirfoddoli: Diwrnod prosiect corsydd crynedig LIFE

10:00 – 15:00, Pen y Groes

Crynu gyda chyffro!

Ymunwch â ni ac Uwch Gynghorydd Arbenigol CNC ar gyfer ecosystemau mawndir ledled Cymru, Peter Jones, am ddiwrnod o archwilio’r gors grynedig ddiddorol yn Gors Gyfelog.

Ynghyd a dysgu mwy am y cynefinoedd pwysig yma, fyddem yn taclo un o’r bygythiadau i’w hiechyd, y rhywogaeth ymledol Jac-y-neidiwr. Mae’r tir gwlyb ar y safle hwn yn fagwrfa berffaith i ganiatáu’r planhigyn ymledu yn bellach sy’n amharu ar gydbwysedd ecolegol bregus y safle hwn.

Bydd y gwaith yn cael ei wneud fel rhan o brosiect LIFE Corsydd Crynedig CNC. Mae hwn yn brosiect 5 mlynedd sy’n cael ei ariannu gan EU LIFE a Llywodraeth Cymru’n anelu at adfer mawndiroedd, corsydd crynedig, a’u tirweddau cynhaliol ehangach.

Ymunwch â ni ar y diwrnod i ddarganfod mwy am y prosiect anhygoel hwn!

Am fwy o wybodaeth am y prosiect LIFEquake, ewch i: https://naturalresources.wales/about-us/what-we-do/our-projects/nature-projects/life-quake/?lang=cym

Rhaid bwcio ymlaen llaw:

Archebwch le ar ein meddalwedd My Impact. Y tro cyntaf y byddwch chi’n defnyddio ein system newydd, My Impact, byddwch chi’n creu cyfrif. Ar ôl i chi gael eich cofrestru a’ch cymeradwyo gan weinyddwr, byddwch chi yn gallu cofrestru eich hunan i ddiwrnodau gwirfoddoli, heb orfod aros am ymateb gan weinyddwr. Gobeithiwn y bydd hyn yn gwneud y system gofrestru yn haws i chi fel gwirfoddolwyr.

Os oes angen cefnogaeth ar unrhyw un i ddefnyddio My Impact, cyslltwch â Jen.