Volunteer: Invasive Species Control, Parc Padarn, Llanberis

Gwirfoddoli: Rheoli rhywogaethau ymledol, Parc Padarn, Llanberis

10:00 – 15:00

Tirlun 800 erw yw Parc Padarn sy’n enwog ledled y byd am ei olygfeydd, ei hanes a byd natur.

Byw yn ardal Dyffryn Peris? Un o brif achosion diflaniad rhywogaethau yn fyd-eang yw rhywogaethau anfrodorol ymledol. Dewch i’n helpu i warchod bioamrywiaeth Parc Padarn drwy ymuno â ni wrth i ni glirio planhigion ymledol dieithr.Ymunwch â ni wrth i ni helpu i warchod y tirlun hanesyddol unigryw hwn.

Nod y prosiect cymunedol hwn yw gweithio gyda phobl leol ar ofal a rheolaeth Parc Padarn, gan adeiladu ar waith gwych sydd yn digwydd yn yr ardal yn barod.

Os ydych yn byw yn ardal Dyffryn Peris, ymunwch â ni wrth i ni helpu i warchod y tirlun hanesyddol unigryw hwn.

Rhaid bwcio ymlaen llaw:

Archebwch le ar ein meddalwedd My Impact. Y tro cyntaf y byddwch chi’n defnyddio ein system newydd, My Impact, byddwch chi’n creu cyfrif. Ar ôl i chi gael eich cofrestru a’ch cymeradwyo gan weinyddwr, byddwch chi yn gallu cofrestru eich hunan i ddiwrnodau gwirfoddoli, heb orfod aros am ymateb gan weinyddwr. Gobeithiwn y bydd hyn yn gwneud y system gofrestru yn haws i chi fel gwirfoddolwyr.

Os oes angen cefnogaeth ar unrhyw un i ddefnyddio My Impact, cyslltwch â Jen.